เดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา...บริษัท บางกอกสตีล พาพนักงานร่วม 40 ชีวิต

มาที่บลูไดมอนด์...ซึ่งเรารับจัดสัมมนาพร้อมกิจกรรมสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะ

บอกได้คำเดียวว่า..."พนักงานบริษัทนี้ แรงดีไม่มีตกจริงๆ!" (กลางคืนทำกิจกรรมดึกขนาดไหน

ก็สามารถตื่นเช้ามาทำกิจกรรมได้ต่อ...สุดยอดดดค่า)

edit @ 6 Aug 2008 22:59:47 by bluediamond-resort

Comment

Comment:

Tweet